Γιάννης Ζουμπουρλης  Ι.Τσαβαρή Ανάληψη 3 Ρόδος  απέναντι από το κεντρικό περίπτερο Ι.Τσαβαρή & Παπανδρέου       Τηλ.2241034374 - 2241034379 info@computerservice.gr